Estetik'e Giriş

ESTETİĞİN KONUSU Estetik eski Yunancadaki aisthesis (duyum, duygu) sözcüğünden gelmektedir. Sözcüğü ilk kez Alman filo­zof A....

Devamı

İdeal düzen ve ütopyalar

İDEAL DÜZENİ BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER Özgürlüğü ya da eşitliği temel alan yaklaşımlar toplumları ideal...

Devamı

Siyaset Felsefesine Giriş

SİYASET FELSFESİNİN KONUSU Siyaset (politika) Arapçadan Türkçeye geçmiş bir sözcüktür. "Elden ele geçen güç", "iktidar" anlamına...

Devamı

Evrensel ahlak yasası var mıdır?

EVRENSEL AHLAK YASASININ VARLIĞINI KABUL EDENLER Felsefe tarihinde evrensel ahlak...

Devamı

Ahlak Felsefesine Giriş

FELSEFE AÇISINDAN AHLAK Ahlak sözcüğü Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Bir kimsenin...

Devamı

Varlığı idea olarak kabul edenler

ARİSTOTELES (M.Ö. 384-322) Aristoteles'e göre gerçek varlık, duyularımızın bize gösterdiği biçimdedir; değişken görünüşlerin (fenomenle­rin) içinde oluşan...

Devamı

Varlık Felsefesine Giriş

A. VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU Varlık felsefesinin konusu varlıktır....

Devamı

Bilim Felsefesine Giriş 2

Bilimsel yasa, bilim insanlarının nesnel gerçeklikten çıkarttıkları...

Devamı

Bilim Felsefesine Giriş

A. BİLİM FELSEFESİNE GİRİŞ Bilim felsefesi, bilgi kuramına çok yakındır; bir bakıma onun alanına girer....

Devamı

Analitik Felsefe

D. ANALİTİK (ÇÖZÜMLEYİCİ) FELSEFE 20. yüzyılda, özellikle...

Devamı

Doğru bilginin imkanı / Empirizm

B. EMPİRİZM (DENEYCİLİK) Empirizm (deneycilik); bilgilerimizin duyu ve...

Devamı

Doğru bilginin imkanı / Rasyonalizm

2. DOĞRU BİLGİNİN İMKANI "Doğru bilginin imkansızlığı" problemini incelerken...

Devamı

Bilgi Kuramının Temel Problemi

BİLGİ KURAMININ TEMEL PROBLEMİ (Doğru Bilginin İmkanı Problemi) İngiliz filozof ve matematikçi Bertrand Russell (1872-1970) "Felsefe...

Devamı

Bilgi Felsefesinin Konusu

BİLGİ FELSEFESİNİN KONUSU Felsefe, Akdeniz kültür çevresinde...

Devamı

Felsefeye Giriş

A. FELSEFENİN ANLAMI Yunanca philosophia (fiiosofiya) terimini...

Devamı

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !